Privacyverklaring


Privacyverklaring per 25 mei 2018


Advocaat Zoer houdt zich aan de regels van de Orde van Advocaten voor wat betreft de geheimhouding van cliëntengegevens en zaaksgegevens die te herleiden zouden zijn tot specifieke personen. 

Papieren dossiers van zaken worden tot 5 jaar na het eindigen van de zaak bewaard en dan professioneel vernietigd. Het digitale dossier wordt tot 10 jaar bewaard en dan geheel verwijderd.

Via de website van Advocaat Zoer wordt geen persoonlijke informatie gevraagd van u via een invulformulier. Het emailadres is vermeldt op onze website en via dat mailadres kunt u vragen stellen. Voor uw gemak staat het emailadres van Advocaat Zoer wel reeds ingevuld wanneer u op de link "stuur een email" klikt. 

E-mails met algemene vragen/opmerkingen en evt. daarbij verstrekte documenten welke niet tot een zaak leiden of tot een zaak behoren, worden bewaard tot 3 maanden na beantwoording van de laatste vraag door Advocaat Zoer en daarna verwijderd. Inhoudelijke vragen en antwoorden daarop worden altijd als een zaak aangemerkt, ongeacht of er sprake is van een vergoeding aan Advocaat Zoer, en daarvoor gelden de bewaartermijnen ten aanzien van dossiers van zaken.

Vóór verzending van emails vanuit Advocaat Zoer wordt het emailadres gecheckt met de aanwezige informatie daaromtrent verkregen van uzelf of via openbare informatie. Wanneer u zelf een email stuurt naar Advocaat Zoer geeft u daarmee aan dat u via dat emailadres wenst te communiceren met Advocaat Zoer en zal deze ook via het door u gebruikte emailadres beantwoord kunnen gaan worden. Wijzigt het door u aan Advocaat Zoer bekend gemaakte emailadres, dan dient u dat uitdrukkelijk aan te geven aan Advocaat Zoer. Advocaat Zoer is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig doorgeven van een gewijzigd emailadres. 

Mist u nog een antwoord op een vraag inzake uw privacybewaking door Advocaat Zoer, dan vernemen we die graag van u per email. Die email wordt aangemerkt als een algemene vraag/ opmerking.