Omgang

Omgang kinderen

Feitelijk ondergaan de kinderen de scheiding. Die hebben met de gevolgen te maken. De kinderen hebben ineens niet meer twee eigen ouders onder één dak en dat zal ook nooit meer gaan gebeuren! De ouders krijgen veelal weer een nieuwe relatie en gaan verder met hun leven. De kinderen moeten echter ineens van huis naar huis om beide ouders te kunnen zien. 

Van belang is om u in te beelden wat dat betekent voor uw kind. Stelt u zichzelf voor in een LAT-relatie. Heeft u dat lang vol kunnen houden? Maak het de kinderen zo makkelijk mogelijk en kijk wat naar bij het kind past en niet wat u graag wilt. Co-ouderschap is niet altijd de beste optie. Het ene kind zal makkelijker kunnen switchen tussen de twee huizen en ouders en vindt het wel leuk in de nieuwe situatie. Het andere kind mist een vaste plek om zich terug te kunnen trekken en voelt zich meer verloren door de twee huizen. 

Tegenwoordig komt Advocaat Zoer al veel meer variaties in de omgangsregeling tegen dan enkele jaren geleden. Een weekend per 14 dagen bij vader is al lang niet meer de standaard. Het belang van het kind bij beide ouders, maar ook voldoende rust en mogelijkheid tot het onderhouden van het kind van de eigen sociale contacten, krijgt steeds meer aandacht. Uw kind is uniek, 50% is afkomstig van u en 50% is afkomstig van uw ex. Als dit voor ogen wordt gehouden en het kind niet als "mijn kind" wordt gezien ,maar "ons kind", is er een goed uitgangspunt voor een regeling in onderling overleg en harmonie voor uw gezamenlijke kinderen na de scheiding. 

Advocaat Zoer heeft vele omgangsregelingen zien werken en zien falen. Kinderen ontwikkelen zich ook door de jaren heen en wat eerst werkte, kan ineens niet meer werken. Ouders verhuizen en gaan nieuwe relaties aan. Allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen dat wat werkte niet meer werkt. Advocaat Zoer kan zowel het kind als een ouder of beide ouders bijstaan in een dergelijke situatie om de bestaande situatie te wijzigen naar een nieuwe situatie.