Wie is mw. mr. F. (Gina) Zoer

Wie is mr. Zoer 

​​​​​​​Advocaat Zoer is opgericht door mw. mr. F. (Gina) Zoer. Ze is sinds 31 januari 2001 advocaat en sinds 2004 tevens mediator / bemiddelaar. Mr. Zoer komt uit een gezin waarin naar school gaan en studeren totaal niet belangrijk werd gevonden. De paardensport en dan specifiek de discipline springen, was waar het allemaal om draaide in het gezin Zoer te Echten. Ze heeft dan ook tegen de stroom in gezwommen door haar eigen pad te volgen en wél naar school te gaan en te studeren. Toen haar ouders gingen scheiden terwijl ze nog studeerde, is ze op kamers gegaan en  heeft ze haar eigen studie verder bekostigd door naast de studie te werken in een winkel, bij een makelaar en bij een gemeente. Dit doorzettingsvermogen en het tactisch vooruit kunnen denken, is waar ze als advocaat haar successen mee scoort.  


Na de MAVO heeft mr. Zoer het Middenstands Onderwijs (MMO) gevolgd. Deze opleiding heeft een goede basis gegeven voor het financiële inzicht van mr. Zoer. Daarna heeft ze de HEAO-MER afgerond. Daarmee werden vele vaardigheden verder ontwikkeld die nog steeds van pas komen. Haar praktijkstage van de HEAO gedurende een half jaar vond plaats bij de Rechtbank te Zwolle.  

Na de HEAO-MER bleek dat het mogelijk was een verkort programma Rechten te volgen op de Universiteit Groningen, afstudeerrichting Bedrijfsrecht. In 2,5 jaar heeft ze haar rechtenstudie vervolgens afgerond via dag- en avondstudie, naast haar werk als juridisch medewerker bij de Gemeente Assen. 


Na het afronden van de rechtenstudie heeft Mr. Zoer de overstap van juridisch medewerker naar de advocatuur gemaakt. Ze heeft gewerkt bij een klein advocatenkantoor in Opeinde (Friesland), een advocatenkantoor te Zwolle met drie vestigingen, en bij een kantoor gevestigd in Almere en Lelystad. 


De advocaat

Mr. Zoer is specialist in het familierecht en hippisch recht, maar heeft ook kennis van veel andere rechtsgebieden zoals verbindtenissenrecht/overeenkomstenrecht. Als advocaat staat ze voor haar cliënt en verdedigt ze deze op de meest gepaste wijze.    

Mr. Zoer adviseert tevens cliënten die in mediation zitten. Dat is zeer verstandig, want als er in mediation eenmaal een overeenkomst getekend is, komt men daar niet zomaar weer onderuit als men later spijt krijgt, of hoort dat het anders had gekund en gemoeten. De mediator behartigt niet uw belang, die moet juist onafhankelijk zijn en mag geen van beiden van eenzijdig onafhankelijk advies voorzien. Mr. Zoer bekijkt een en ander in uw belang. Daarna kunt u bewuste keuzes maken in de voortgezette mediation elders om er op die manier alsnog samen uit te komen. 


De mediator

mr. Zoer is lid van de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Zij is zelf ook gespecialiseerd scheidingsmediator.  

Mr. Zoer is van mening dat een advocaat-mediator betere en duurzamere afspraken maakt in een mediation. Door tevens als advocaat te procederen is immers bekend waar het mis kan gaan in de toekomst.  

Regeling op de Advocatuur

Op grond van artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur: Mw. mr. F. Zoer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 

-  Personen & Familierecht
-  Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


De bijzondere curator 

Naast advocaat en mediator is mr. Zoer tevens bijzondere curator ten behoeve van minderjarige kinderen in afstammingszaken. Wanneer bijvoorbeeld een vader een kind wil erkennen en de moeder daarvoor geen toestemming wil geven, dan wordt er een bijzondere curator benoemd die in feite dan de belangen van het minderjarige kind zal behartigen. Mr. Zoer is dan in feite de advocaat van de minderjarige, spreekt met beide partijen en verstrekt een verslag met een advies aan de rechtbank. Het is dan vervolgens aan de rechter om een beslissing te nemen.