Kosten Advocaat/mediator

Advocaat Zoer is in te schakelen op basis van toevoeging, afhankelijk van de soort zaak en voor zover er ruimte is voor het aannemen van zaken.

Er is sprake van een gedifferentieerd uurtarief variërend tussen de E 165 per uur te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21 % BTW (voor hippische zaken) en daarnaast een uurtarief van E 185 per uur tot E 205 per uur te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21 % BTW (relatierecht/familierecht). Het uurtarief in het relatierecht/familierecht is afhankelijk van de soort zaak, de benodigde specialisatie, de spoedeisendheid en de afwijking boven de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Let erop dat voor het personen- en familierecht/relatierecht vanuit de Raad een verhoogde eigen bijdrage geldt ten opzichte van andere soort zaken. 

​​​​​​​Indien het gaat om een zaak waarbij de procedure zeer gestructureerd verloopt en de wederpartij daar in feite geen invloed op heeft, bijvoorbeeld een alimentatiezaak zonder omgangissues, kan er een vast tarief worden afgesproken bij aanvang van de zaak.  

Indien geprocedeerd moet gaan worden dient er tevens rekening te worden gehouden met een bijdrage aan de rechtsprekende instantie, het zogenaamde griffierecht. In het familierecht bedraagt deze bijdrage E 81 indien men met toevoeging procedeert of E 297,- zonder toevoeging en dat bedrag is eenmalig verschuldigd. Uw advocaat moet dit bedrag direct voldoen bij aanvang van de procedure. 


Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toevoeging/gesubsidieerde rechtsbijstand verwijs ik u graag naar de website voor rechtsbijstand over mediation en rechtsbijstand voorwaarden.


In het geval van een zakelijke juridische kwestie is er bij voorbaat geen mogelijkheid tot het krijgen van een toevoeging. Vermogen boven het vrijgestelde vermogen box III leidt eveneens tot een afwijzing van een toevoegingsaanvraag bij de Raad. Aangezien mr. Zoer bewust geen lid is van de MFN, waar ook mediators bij zijn aangesloten die geen waarborgen en geen kwaliteit bieden zoals een vFAS advocaat-mediator, kan er bij mr. Zoer geen mediationtoevoeging worden verkregen, wel een gewone reguliere toevoeging.