Hippisch Recht

Hippisch recht / paard en recht

Hippisch betekent "op paarden/paard/pony betrekking hebbend". Een paard/pony is een kostbaar bezit, maar geeft ook veel juridische problemen door diens onvoorspelbare karakter en aard. Het is immers een levend wezen waar veelal ook mee wordt gesport of gefokt.  

​​​​​​​Advocaat Zoer is geheel thuis in de hippische sport. Mr. Zoer is zelf nog actief met haar paard in de springsport naast haar werkzaamheden als advocaat en mediator. Van kinds af aan is ze opgegroeid met pony's en paarden.

Ze heeft zelf op internationaal niveau gereden. Dat maakt het voor haar makkelijk om een brug te slaan tussen de vaktermen in de hippische wereld en de juridische wereld. De rechter is veelal de enige niet-deskundige in de rechtszaal ten aanzien van de omgang met een paard en die moet wel het juridisch oordeel vellen. Het begrijpelijk maken van waar het om gaat en dat dan vertalen naar het juiste juridische argument om de zaak te winnen is wat mr. Zoer als een uitdaging ziet en waar ze ook goed in slaagt. Feit is tevens dat men realistisch moet zijn ten aanzien van de afweging om te procederen met alle bijbehorende kosten en procesrisico's en de geldwaarde van het paard of de pony. Waar men procedeert om een koe geeft men er één toe is ook op een paard/pony van toepassing. Als het om een principe gaat waar u een uitspraak over wenst,  dan zal mr. Zoer ook eerlijk zijn of zij dat principe kan en wil ondersteunen. Zo niet, dan zal zij dat aangeven en de zaak niet aannemen. Voor eerlijk advies moet u dan ook bij mr. Zoer zijn. Valse beloftes worden niet gedaan, wel een maximale inzet van mr. Zoer wanneer u ervoor kiest "de strijd" aan te gaan.  

De KNHS is de hippische sportbond waar iedere wedstrijdruiter mee te maken heeft, niet altijd in positieve zin helaas. De ervaring leert dat het verweren tegen bijvoorbeeld een tuchtklacht van de KNHS wel degelijk zinvol kan zijn. Mr. Zoer heeft hier ervaring in en kan u eventueel ook hieromtrent van advies voorzien. Er kan eerst kosteloos beoordeeld worden of het zinvol is om een advocaat in te schakelen.  

Het kopen en verkopen van een paard is onbewust een geheel juridische aangelegenheid, net als trouwen in feite, en zolang alles goed gaat is er niets aan de hand.  Maar wat moet u doen als dat niet het geval is. Advocaat Zoer kan u snel en accuraat van advies voorzien en u bijstaan in een juridisch geschil zo nodig. Om een geschil te voorkomen kan een goede koop- verkoopovereenkomst van belang zijn. Ook hiervan kan Advocaat Zoer u voorzien.