Verbintenissenrecht 

Verbintenissenrecht 

Advocaat Zoer heeft door de jaren heen ook veel ervaring opgedaan met vele andere juridische geschillen dan familiezaken en hippisch recht en daarin mensen bijgestaan. Ze kan zich snel iets eigen kan maken. Ze heeft een brede opleiding genoten. Ze is afgestudeerd in het Bedrijfsrecht op de Universiteit, maar heeft ook de HEAO-MER, MMO-C en Mavo opleidingen volbracht. 

Indien u aldus een andere juridische kwestie heeft welke niet expliciet genoemd wordt als specialisatie van mr. Zoer, neem dan toch contact op met mr. Zoer. Zij kan u dan wellicht toch bijstaan, evt. samen met een specialist op dat specifieke rechtsgebied, dan wel u verwijzen naar iemand die u het best kan bijstaan als mr. Zoer dat zelf niet zou zien zitten en dit ook eerlijk zal aangeven aan u. Het is van belang dat ieder zijn krachten kent, maar ook waar die beter kan verwijzen naar iemand anders. Dat is voor de cliënt het prettigst en ook voor de advocaat.