Alimentatie

Kinder- en partneralimentatie

Tijdens een relatie worden er keuzes gemaakt met elkaar, bewust of onbewust. Er komen kinderen, de ene ouder gaat minder werken, soms gaan beide ouders minder werken. Bij het eindigen van een relatie zullen deze keuzes ertoe kunnen leiden dat er een plicht ontstaan tot het betalen van kinder- en/of partneralimentatie. 

Is er geen sprake geweest van een huwelijk, dan geldt er in principe geen alimentatieplicht voor de ex-partner, tenzij dit toch is afgesproken in een samenlevingsovereenkomst. 

Partneralimentatie gaat uit van de levensstandaard tijdens het huwelijk als basis, de zogenaamde huwelijksgerelateerde behoefte. Vervolgens wordt gekeken wat de minst verdienende partner zelf aan inkomsten heeft. Het gat daartussen moet dan in feite worden opgevuld voor zover de meest verdienende partner draagkracht heeft om dat gat op te vullen. Daarbij geldt wel dat het niet zo moet zijn dat door de betaling van partneralimentatie de ontvangen ineens meer te besteden krijgt dan de betaler. Er dient een zogenaamde jusvergelijk plaats te vinden.  

De kinderalimentatie is de laatste jaren erg in ontwikkeling geweest. Er is thans sprake van een zogenaamd forfaitair systeem, waarbij het inkomen van beide ouders in feite alleen van belang is, niet de kosten van ieders eigen huishouding. Dit zorgt ervoor dat er minder discussie mogelijk is over de hoogte van de kinderalimentatie en dat een wijziging van de bijdrage niet snel aan de orde zal zijn. Het idee is dat de kinderen daardoor minder last zullen hebben van een scheiding, aangezien er geen discussie over de te betalen kinderalimentatie zal zijn. 

Advocaat Zoer heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring met alimentatierekenen met verschillende alimentatierekenprogramma's. Feit is echter dat het programma niets anders doet dan een output geven van wat er ingevoerd wordt. Foute input geeft foute output, hetgeen mr. Zoer vaak ziet gebeuren in geval mensen naar een mediator zijn geweest of zelf zijn gaan rekenen via internet. Van belang is dan ook om dat aan een deskundige als Advocaat Zoer over te laten, aangezien de financiën de basis zijn voor het kunnen opbouwen van een nieuwe toekomst. Als de berekening niet klopt volgens de wettelijke maatstaven kan de bijdrage zelfs met terugwerkende kracht alsnog worden bepaald op het bedrag dat het had moeten zijn. U bent niet geheel vrij in het maken van afspraken over kinderalimentatie. Afwijkingen van de wettelijke normen moeten uitdrukkelijk besproken worden om voor de toekomst bindend te kunnen zijn.